0879/472997

Почистване на лаптоп след заливане с течности

5 / 5 (2 гласа)

При заливане на лаптоп с вода или други течности, той се нуждае от пълно разглобяване и третиране с различни химикали. Дори ако при пълно изсъхване на вече залятата машина тя работи, трябва да знаете, че в нея са се отложили различни окиси, които могат да попречат на нормалната и работа в дългострочен план. Ето какво препоръчване ние при заливане:

- Изключете вашата техника от мрежата незабавно след заливането

- Извадете батерията (ако е възможно)

- Отворете лаптопа и го обърнете с клавиатурата надоло

- Не правете опит за повторното му пускане (дори да сте сигорни, че е вече сух). Това може да причини редица сериозни дефекти по дънната платка или други компоненти, ако се направи преди пълното му почистване

- Свържете се с нас, за пълно изсушаване и позистване

25.00 лв. 35.00 лв.